Vores priser

Det, virksomheden skal betale

Månedligt abonnement pr. medarbejder

Den pris det koster for dig som virksomhedsejer pr. medarbejder, der skal være med i Grandhood. Beløbet har intet med medarbejderens opsparing eller virksomhedens bidrag til opsparing at gøre.

59

kr.
+moms

Det, dine medarbejdere skal betale (ÅOP)

Administrationsomkostninger til Grandhood og vores partnerbank

Som ved alle andre pensionsopsparinger betaler du for at vi administrerer dit depot, og investerer din pensionsopsparing. Dette beløb indeholder også omkostninger til vores partnerbank, som opbevarer de værdipapirer du får ind på dit depot.

Eksempel for en medarbejder med 30.000 opsparet: 90 kr. om året

0.30 %
administration

Indirekte omkostninger: bid offer spread

Der er en række omkostninger forbundet med at investere dine pensionsopsparing. Disse omkostninger går IKKE til Grandhood, men relaterer sig til de produkter og partnere vi bruger til at investere din pension. Da disse omkostninger kan variere, er de 0,65% udtryk for et forventet gennemsnit det første år. Grandhood leder løbende efter de billigste løsninger ifht. handelsomkostninger, Disse omkostninger går til vores partner bank, som hjælper os med at købe og sælge de værdipapirer, som indgår i din pensionsopsparing. fondsomkostninger Når Grandhood investerer din pension, bruger vi de penge du indbetaler til at købe ejerandele i investeringsforeninger. Disse investeringsforeninger har deres egne omkostninger, som de tager for at administrere de op mod flere tusinde aktiver (bl.a. aktier og obligationer) som de indeholder. Disse omkostninger har betydning for dit afkast, hvilket netop er grunden til at vi bruger Exchange-Traded Funds (ETF’er), for at holde omkostningerne så lave som muligt. Dette beløb dækker også ETF’ens egne estimerede handelsomkostninger. og spread Når man køber eller sælger et værdipapir vil der altid være en lille forskel på den kurs, man kan købe og sælge til. Den forskel kaldes et “spread” og udgør en del af de indirekte omkostninger, der opstår, når der bliver købt og eller solgt værdipapirer. Det er ikke noget, Grandhood tjener penge på, og det er et markedsvilkår alle, der køber og sælger værdipapirer er underlagt..

0.65 %
estimerede investerings
omkostninger

Eksempel for en medarbejder med 30.000 opsparet: 195 kr. om året

Estimerede årlige omkostninger i procent for din medarbejder første år (ÅOP)

Eksempel for en medarbejder med 30.000 opsparet: 285 kr. om året første år
(årlig omkostning i kr. (“ÅOK”))

0.95 %
samlet ÅOP

Hos os bliver det
billigere jo længere tid
og jo mere du sparer op

Investeringsomkostningerne på 0,65 % relaterer sig kun til dit månedlige bidrag og ikke din samlede opsparing. Dit månedlige bidrag udgør løbende en mindre del af din samlede opsparing, og det gør investeringsomkostningerne derfor også, hvorfor din samlede ÅOP bliver mindre

Øvrige omkostninger

Etableringsomkostninger

Det koster ikke noget at tilmelde sig – hverken for virksomheden eller for medarbejderen.

0kr.

Tvungen minimums bidrag

Du og din medarbejder bestemmer selv, hvor meget I indbetaler til medarbejderens pension.

0kr.

Spildt arbejdstid

Tid er penge, og vi har gjort onboardingprocessen 100% digital, så du slipper for at spilde tiden med papir og posthus.

0kr.

Exit fee

Hvis en medarbejder ikke længere ønsker at have sin pension hos os, fx i forbindelse med skifte til et andet pensionsfirma, så skal medarbejderen ikke betale for det.

0kr.